Tim_TASTE_-_My_Fire-(008)-WEB-2022-HQEM

Tim TASTE My Fire 008 2022 HQEM

................................................................J.JJJ.i
\ 888 | ,88~-_ +++++==:.. .==+++++v+888~~ e e
.\ 888___| d888 \ ',,,''''.......,....!.J=.888___ d8b d8b
||\ 888 | 88888 |v1=,,,,.,.,,..,..,.....,,888 d888bdY88b
|||: 888 | 88888 |;z,',,:.,.=:!!.:J,.==JJ,=888 / Y88Y Y888b
|||| 888 | Y888 \ / ...,,J===================888 / YY Y888b
|||; 888 | `88__X ....,.=!,,!==J:..J==.==:.888___ / Y888b
||' \ .,,',''.=.i=!=!^!==.'
|/ ......................... ...v^..ip44n! ..........................
/===========================......=zO#C==========zO#C=.J==============i
J=V33333333333333 ___ ____ ____ ____ ____ __ _ ___ ____333333333333V:i
J!=.:.iiiiiiiiii| |--' |--< |=== ==== |=== | \| | ====AnUXxnXgx1v:ncz
i=v^z!iy!izizxziiizs..................................AXoaqxxx7dxOn:oex
irx=z!idGizizamiJiza: :UQBBBAOkzdea#=ecA
z7oiexxxxxxxxxxxxxxx: Tim TASTE - My Fire :[email protected]@[email protected]
?VVVVVVVVVVVVVVVVVVV: :VVVVVVVVVVVVVVVV9
JuooeeeeLxvvv====vvx: :====vvxveeeeeeeei
JA:..,........ ....:._...........,,..............:,.:.... .',,,,,,,ii
Jx:JuC.JJ.!zv,...J.,,!^;;;;;;,;,.....;,;;;;;;;;J;;..'.';.,xeJ==J!J!.,ii
JAv,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,',,,,,,,,,,ii
.!!!=!.:.:.................!.!.:.:.......!.....:.......!....==iy=i!===i
J!y=| Artist(s)........ Tim TASTE |cv!i
J!i!| Title............ My Fire |!!!i
J!=!| Label............ Kellerhobel |!!!i
J^!!| Catalogue........ 008 |wwzi
J!=!| Year............. 2022 |!!!i
J!i!| Genre............ Techno |!!!i
i=wv| Subgenre......... Techno |=!=x
i=A1| Rls.Date......... 21-06-2022 |OO1w
J!=!| Size............. 29,4 MB |!!!i
J^!!| Tracks........... 02 |wwzi
J!=!| Length........... 12:49 min |!!!i
J!i!| Source........... WEB |!!!i
i=wv| Quality.......... mp3; 320kbps; 44.1Khz; Joint-Stereo |=!=x
i=A1| Encoder.......... LAME 3.100 |OO1w
ixLveofiyeovvvvovLLoxzixouizxouizxwiixoxizxouizoxiixouizxoyizowiJxxoLLA
[email protected]@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@[email protected]@dddddq
....................................................................J.i
JAI++++++++++++++++++++++====.... ...==+++++++++++++++++++++++vni
Jz:,'',','8b''''''''',,,,,,,,','''.....''',',,,,','''',,'';,b:''',,,,ii
Jz: Tracklist zvi
Jz: zvi
Jz: 01. My Fire 06:19 xvi
Jz: 02. The Fuel 06:30 xvi
Jz: :ii
Jz: :ii
Jz:,,]8['''''''''''''''''' """"""""""""""d8:ii
Jz:,,]8[, Total 12:49 min d8:ii
Jzv.......:.................................................:.......==i
J!^=zxxxy=^izxxxi^=zxxxy!^izxxu:i========================v^=zxxxw=^^!=i
J!!vyap!=vixyqv!=!vwap!=vvvwQv!=i,=J!:=J!=.=!=,,'',',',',i!vzdp!=v!!!=i
i==v=nvvv==vxI!zvxv=nvvvi==xx!vvz:,..,..,.,..,.,,,,.,;.,,ixv=Ivv+=v==Jx
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@deeeeeod
?VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV9
o,o.....| |.....o,o
XP`YXL..| Enjoy these wonderful recordings |..JXY'9X
X YXo| and SUPPORT the Artist(s)!!! |oXY X
X b| |d X
X ,XP| Info on: |9X, X
X ,XP.| |.9X, X
X oX'..| www.beatport.com |..`Xo X
XoXP....| |....9XoX
J!!vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv=xvvv=.iiiiiiiii.=zvvv=xvvvvvvvvvvvvvvvvvvv=i!i
J!!!i..................z=...=!zxxwxxwzxuc!=...=z...................J!!i
dXb dXp
dXb dXb
dXb dXb
dXb Release Notes dXb
dXb dXb
dXb URL: https://www.beatport.com/release/my-fire/3696826 dXb
dXb dXp
dXb dXp
dXb...............................................................dXb
dXb Group Nfo dXb
dXb dXb
dXb Founded in late 2006, HQEM consists of a bunch of sceners dXb
dXb with the goal to support dXb
dXb all you music lovers out there with the hottest dXb
dXb and freshest stuff available to us. dXb
dXb Dedicated to electronic music, we don't care about release dXb
dXb sources and we don't limit certain single styles. dXb
dXb dXb
dXb QUALITY is the only thing that matters to us. :) dXb
dXb dXb
J!jNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmvi
,[email protected];lJj!KLW:Wu=ta![email protected]
,!jNNNNNNNNNNNBP.zOvaWN#MN#[email protected]#[email protected]#[email protected]@MMBMMMMNNNNNNNNNNNNmvi
,!jNNNNNNNNNNm;[email protected]=!2$iN$u!dm!vz$v![email protected]
,!jNNNNNNNNNNN#6xwY'[email protected][email protected]!qa!im!XxvN!q=!g![email protected]
,[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@@gmggggNNNNNNNNNNNNNNmvi
.!j#BN#[email protected]#@[email protected]#[email protected]#MBmvi
J![email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@ggmvi
J==..................,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=i
Jz=ia!!ie=!Ae!!io!!y:vx,.........................................;..Jvi
i=JzAzczwvvzazvvqzivo=c.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,===.xx
i==!xvc=c!v=cvvvI==vxzs.............................................ixA
[email protected]ooooddd

Archive's content
filenamesize, bytes
00-tim_taste_-_my_fire-(008)-web-2022-hqem.nfo6 924
00-tim_taste_-_my_fire-(008)-web-2022-hqem.sfv71
00-tim_taste_-_my_fire-(008)-web-2022-hqem.m3u51
01-tim_taste-my_fire.mp314 330 819
02-tim_taste-the_fuel.mp314 787 439