Monocoder_-_Images-(SW023)-WEB-2022-HQEM

Monocoder Images SW023 2022 HQEM

................................................................J.JJJ.i
\ 888 | ,88~-_ +++++==:.. .==+++++v+888~~ e e
.\ 888___| d888 \ ',,,''''.......,....!.J=.888___ d8b d8b
||\ 888 | 88888 |v1=,,,,.,.,,..,..,.....,,888 d888bdY88b
|||: 888 | 88888 |;z,',,:.,.=:!!.:J,.==JJ,=888 / Y88Y Y888b
|||| 888 | Y888 \ / ...,,J===================888 / YY Y888b
|||; 888 | `88__X ....,.=!,,!==J:..J==.==:.888___ / Y888b
||' \ .,,',''.=.i=!=!^!==.'
|/ ......................... ...v^..ip44n! ..........................
/===========================......=zO#C==========zO#C=.J==============i
J=V33333333333333 ___ ____ ____ ____ ____ __ _ ___ ____333333333333V:i
J!=.:.iiiiiiiiii| |--' |--< |=== ==== |=== | \| | ====AnUXxnXgx1v:ncz
i=v^z!iy!izizxziiizs..................................AXoaqxxx7dxOn:oex
irx=z!idGizizamiJiza: :UQBBBAOkzdea#=ecA
z7oiexxxxxxxxxxxxxxx: Monocoder - Images :[email protected]@[email protected]
?VVVVVVVVVVVVVVVVVVV: :VVVVVVVVVVVVVVVV9
JuooeeeeLxvvv====vvx: :====vvxveeeeeeeei
JA:..,........ ....:._...........,,..............:,.:.... .',,,,,,,ii
Jx:JuC.JJ.!zv,...J.,,!^;;;;;;,;,.....;,;;;;;;;;J;;..'.';.,xeJ==J!J!.,ii
JAv,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,',,,,,,,,,,ii
.!!!=!.:.:.................!.!.:.:.......!.....:.......!....==iy=i!===i
J!y=| Artist(s)........ Monocoder |cv!i
J!i!| Title............ Images |!!!i
J!=!| Label............ Shadow Wulf |!!!i
J^!!| Catalogue........ SW023 |wwzi
J!=!| Year............. 2022 |!!!i
J!i!| Genre............ Techno |!!!i
i=wv| Subgenre......... Techno |=!=x
i=A1| Rls.Date......... 20-06-2022 |OO1w
J!=!| Size............. 62,7 MB |!!!i
J^!!| Tracks........... 04 |wwzi
J!=!| Length........... 27:22 min |!!!i
J!i!| Source........... WEB |!!!i
i=wv| Quality.......... mp3; 320kbps; 44.1Khz; Joint-Stereo |=!=x
i=A1| Encoder.......... LAME 3.100 |OO1w
ixLveofiyeovvvvovLLoxzixouizxouizxwiixoxizxouizoxiixouizxoyizowiJxxoLLA
[email protected]@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@[email protected]@dddddq
....................................................................J.i
JAI++++++++++++++++++++++====.... ...==+++++++++++++++++++++++vni
Jz:,'',','8b''''''''',,,,,,,,','''.....''',',,,,','''',,'';,b:''',,,,ii
Jz: Tracklist zvi
Jz: zvi
Jz: 01. Monocoder - Images 06:46 xvi
Jz: 02. Monocoder - Images (Blacktextured Remix) 07:10 xvi
Jz: 03. Monocoder - Images (VA O.N.E. Remix) 06:43 xvi
Jz: 04. Va O.N.E., Monocoder - Follow Me 06:43 xvi
Jz: :ii
Jz: :ii
Jz:,,]8['''''''''''''''''' """"""""""""""d8:ii
Jz:,,]8[, Total 27:22 min d8:ii
Jzv.......:.................................................:.......==i
J!^=zxxxy=^izxxxi^=zxxxy!^izxxu:i========================v^=zxxxw=^^!=i
J!!vyap!=vixyqv!=!vwap!=vvvwQv!=i,=J!:=J!=.=!=,,'',',',',i!vzdp!=v!!!=i
i==v=nvvv==vxI!zvxv=nvvvi==xx!vvz:,..,..,.,..,.,,,,.,;.,,ixv=Ivv+=v==Jx
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@deeeeeod
?VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV9
o,o.....| |.....o,o
XP`YXL..| Enjoy these wonderful recordings |..JXY'9X
X YXo| and SUPPORT the Artist(s)!!! |oXY X
X b| |d X
X ,XP| Info on: |9X, X
X ,XP.| |.9X, X
X oX'..| www.beatport.com |..`Xo X
XoXP....| |....9XoX
J!!vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv=xvvv=.iiiiiiiii.=zvvv=xvvvvvvvvvvvvvvvvvvv=i!i
J!!!i..................z=...=!zxxwxxwzxuc!=...=z...................J!!i
dXb dXp
dXb dXb
dXb dXb
dXb Release Notes dXb
dXb dXb
dXb URL: https://www.beatport.com/release/images/3762748 dXb
dXb dXp
dXb dXp
dXb...............................................................dXb
dXb Group Nfo dXb
dXb dXb
dXb Founded in late 2006, HQEM consists of a bunch of sceners dXb
dXb with the goal to support dXb
dXb all you music lovers out there with the hottest dXb
dXb and freshest stuff available to us. dXb
dXb Dedicated to electronic music, we don't care about release dXb
dXb sources and we don't limit certain single styles. dXb
dXb dXb
dXb QUALITY is the only thing that matters to us. :) dXb
dXb dXb
J!jNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmvi
,[email protected];lJj!KLW:Wu=ta![email protected]
,!jNNNNNNNNNNNBP.zOvaWN#MN#[email protected]#[email protected]#[email protected]@MMBMMMMNNNNNNNNNNNNmvi
,!jNNNNNNNNNNm;[email protected]=!2$iN$u!dm!vz$v![email protected]
,!jNNNNNNNNNNN#6xwY'[email protected][email protected]!qa!im!XxvN!q=!g![email protected]
,[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@@gmggggNNNNNNNNNNNNNNmvi
.!j#BN#[email protected]#@[email protected]#[email protected]#MBmvi
J![email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@ggmvi
J==..................,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=i
Jz=ia!!ie=!Ae!!io!!y:vx,.........................................;..Jvi
i=JzAzczwvvzazvvqzivo=c.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,===.xx
i==!xvc=c!v=cvvvI==vxzs.............................................ixA
[email protected]ooooddd

Archive's content
filenamesize, bytes
00-monocoder_-_images-(sw023)-web-2022-hqem.nfo7 067
00-monocoder_-_images-(sw023)-web-2022-hqem.sfv189
00-monocoder_-_images-(sw023)-web-2022-hqem.m3u149
01-monocoder-images.mp315 059 112
02-monocoder-images_(blacktextured_remix).mp316 031 912
03-monocoder-images_(va_o.n.e._remix).mp314 905 512
04-va_o.n.e._monocoder-follow_me.mp314 905 512